|úvod |certifikáty a osvědčení |občanské pojištění |podnikatelské pojištění |servis |kontakt
Společnost SPEKTRUM KB, s.r.o. je česká pojišťovací makléřská firma, která byla založena v roce 2000. Společnost působí především v sektoru pojištění středních průmyslových a komerčních rizik.

SPEKTRUM KB, s.r.o.  poskytuje na míru šitý a vysoce profesionální pojišťovací servis ve všech sektorech majetkového, odpovědnostního, finančního a životního pojištění.

Rozhodnutím České národní banky  splnila naše společnost všechny kladené nároky a stala se registrovaným pojišťovacím makléřem pod registračním číslem 001606PM.

Společnost má sjednanou pojistnou smlouvu na krytí rizik souvisejících s profesní odpovědností a je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36977.
© Spektrum KB 2013
Pojištění podnikatelů

provádíme pojištění:

    živel
    krádež
    havárie + odpovědnost
    odpovědnost
    strojní pojištění
    životní pojištění
    penzijní pojištění


..... žijte starosti nechte na nás
Pojištění občanů

provádíme pojištění:

    Životní a úrazové pojištění
    Nemocenské pojištění
    Cestovní pojištění
    Pojištění majetku
    Pojištění odpovědnosti
    • na škody způsobené v domácnosti
    • na škody způsobené v zaměstnání

Úvod
Základní informace

Spolupracuje  s následujícími subjekty:

 
  Česká pojišťovna a. s.
    Kooperativa a.s.
    Allianz a.s.
    Česká podnikateslká pojišťovna a.s.
    Servisní pojišťovna a.s.
    Uniqua a.s.
    ČSOB pojišťovna a.s.


Pojištění právní ochrany
    Havarijní pojištění
    Povinné ručení
    Pojištění domácnosti